H-1087  Budapest,  VIII. ker. Asztalos Sándor út 9. | H- 7623 Pécs, Megyeri út 59.  | +3614590570 | office@qx-impex.hu

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Felhívjuk kedves Megrendelőink figyelmét, hogy ezen weboldal kizárólagos tulajdonosa a QX-IMPEX KFT.


Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Rendelési Feltételeket. Jelen weboldalt Ön kizárólag abban az esetben használhatja, ha elfogadja az alábbi általános feltételeket, ezért kérjük, ha nem ért egyet a jelen feltételekben foglaltakkal, akkor ne használja ezt az oldalt!

 

Eladó értékesítési tevékenysége során kizárólag vállalkozások, kis- és nagykereskedők, szak felhasználók, egyéni vállalkozók igényeit szolgálja ki. A QX-Impex.hu rendelési felülete  fogyasztónak minősülő magánszemélyek megrendeléseit nem tudja fogadni és teljesíteni, ezért a jelen ÁSZF a „fogyasztói szerződésekre” vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

 

Jelen jogviszonyban Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1 § (1) bek. 4. pontja szerint vállalkozásnak minősülő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, akinek nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott vállalkozás képviseletére. Az Eladó és a vállalkozásnak minősülő Vásárló között létrejött szerződés nem fogyasztói szerződés, így erre a jogviszonyra 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki.ÁLTALÁNOS RENDELÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Rendelési Feltételek –– a QX-IMPEX  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 59.

cégjegyzékszám:02-09-064259

adószáma:11368650-2-02

e-mail: info@qx-impex.hu

tel.: +36 72 522 222

– a továbbiakban: Szolgáltató– és a QX-Impex Kft.  által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Megrendelő a qx-impex.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt Általános Rendelési Feltételek. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni Online Megrendelő Rendszerünk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Rendelési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

 • Tulajdonosa: QX-Impex Kft.
 • Telephelye: H-1087 Budapest, Asztalos S. u .9.
 • Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 59.
 • Cégjegyzékszáma: 02 09 064259; a Pécs Város Bíróság Cégbírósága által kiadott
 • Adószáma: 11368650-2-02
 • Az internetes áruház üzemeltetője: QX-Impex Kft.

 

Tárhelyszolgáltató

 

 • Tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft
 • Székhelye: Sopron, Kőszegi út 14.
 • E-mail és webcíme: unas@unas.hu; www.unas.hu

 

ENGEDÉLYEK, TANÚSÍTVÁNYOK

4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem1.1. Az  rendelési feltételek hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely https://wholesale.qx-impex.com/contact  (a továbbiakban: Weboldal) található Online Megrendelő Rendszeren (a továbbiakban: Online Megrendelő Rendszer) keresztül történik.

1.2. Az Online Megrendelő Rendszeren keresztül a regisztrált vásárlók az alábbi termékkörökből adhatnak le rendelést:

 • ajándék
 • virágkellék
 • dekoráció
 • játék
 • sportszer
 • lakásdekor
 • kreatív-hobby
 • souvenir

Online Megrendelő Rendszerben termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

A regisztrált vásárlók az Online Megrendelő Rendszerben a saját, egyedi kedvezményeikkel csökkentett nettó áraikat látják.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt, a szerződéssel rendelkező futár/szállítmányozó vállalkozások mindenkor aktuális díjtáblázata szerint.

1.3. Az Online Megrendelő Rendszerben történő rendelés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános Rendelési feltételekben  meghatározott módon.

1.4. Az Online Megrendelő Rendszer szolgáltatásait csak azon Megrendelő veheti igénybe, aki a Online Megrendelő Rendszerben érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Rendelési feltételekben foglaltakat.


Regisztrált Megrendelőek a Weboldalra kizárólag a nekik szóló vevőkód és jelszó megadásával léphetnek be. A vevőkód, valamint a jelszó elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal olyan bizalmas adatokat is tartalmazhat, amelyet kizárólag a vevőkódhoz tartozó Megrendelő ismerhet meg, ezért azt a Megrendelő harmadik személy számára nem szolgáltathatja ki, egyben köteles ezen adatoknak harmadik személyekkel szembeni védelméről is gondoskodni.

1.5. Az Online Megrendelő Rendszerben található termékek, lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek védettek, az Online Megrendelő Rendszer elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő nem tehet semmilyen olyan kereskedelmi, gazdasági vagy erkölcsi intézkedést, amely az Online Megrendelő Rendszerben feltüntetett termékek jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti.

1.6. A Weboldalon, és az Online Megrendelő Rendszerben megtalálható információk lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek bármilyen célból történő másolása és felhasználása szigorúan tilos, kivéve abban az esetben, ha erre a felhasználó a Weboldal tulajdonosától előzetes, írásos engedélyt kap. A Weboldal tulajdonosának jogában áll, a jelen pontban szabályozott kötelezettség megszegése esetén, ebből eredő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését követelni, és ezzel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárást kezdeményezni.

1.7. A Weboldal tulajdonosa szívesen fogad tevékenységével összefüggésben bármilyen véleményt, hozzászólást, ötletet, amelyeket azonban nem köteles bizalmas információként kezelni, és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen módon tudomására jutott adatok, információk felfedésével és használatával kapcsolatban.

1.8. Szolgáltató Ügyfélszolgálatának az elérhetőségei:

Telefon: +36 /20/257-4723.
Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 59.
Internet cím: www.qx-impex.hu
E-mail: ugyfelszolgalat2@qx-impex.hu

 

 • Ügyfélfogadási idő:

Hétfő - Péntek: 8-16 óráig

 • Postai úton: 7623 Pécs, Megyeri út 59.

 

Vevőszolgálatunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • megrendelések feldolgozása
 • termékek kiszállításának megszervezése munkanapokon
 • információk szolgáltatása
 • reklamációk kezelése
 • hírlevelek küldése.

  2. Megrendelés és annak feltételei

  2.1. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőit, hogy az Online Megrendelő Rendszerben feltüntetett termékekre leadott igényt a Szolgáltató a készletei erejéig teljesíti.

  2.2. A rendelések leadásának időpontja (dátum, óra, perc) rögzítésre kerül, és a rendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében történik.

  2.3. A rendeléshez a Megrendelőnek a termékcsoportoknál a megfelelő termék mellé tudja beírnia a kért darabszámot. Termékeinknél minimum rendelési mennyiségeket határoztunk meg. Ezen termékek rendelésénél kérjük, vegye figyelembe a rendelési felületen feltüntetett minimum rendelési mennyiségek betartását.

  Minimum rendelési értékhatár: 50.000,- Ft

  Amennyiben egy termék, értékesítést segítő kínálóban, displayben található, rendelés esetén minden esetben a minimum mennyiségnek az egész kínálót tekintjük. Amennyiben kevesebb mennyiséget rendel meg nem áll módunkban a kínálót megbontani. Ilyen esetben a teljes kínáló kerül kiszállításra.

  2.4. A rendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

  2.5. Ha rendelés előtt az áruval kapcsolatban a Megrendelőeknek kérdése merülne fel, Szolgáltató Ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésükre. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli.

  2.6. Amennyiben a Megrendelő valamilyen adminisztratív hiba következtében nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – köteles jelezni Szolgáltató Ügyfélszolgálata számára, és a Szolgáltató köteles a használati utasítást pótolni.

  2.7. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  2.8. A Megrendelő a megrendelés leadásával ismételten kijelenti, hogy a jelen Általános Rendelési Feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  2.9. Szolgáltató a Megrendelő megrendelésének fogadásáról a Megrendelő felé elektronikus úton visszaigazolást küld.

  2.10. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás akkor is megérkezettnek tekintendő, amennyiben a Megrendelő hiányos vagy hibás e-mail címet ad meg a regisztráció során és a Szolgáltató erre a címre a visszaigazolást elküldi.

  3. Árak

  3.1. A nagykereskedelmi ár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó eladási ára, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

   3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató bár gondosan ellenőrzi a Weboldalon lévő termékek árait, fenntartja magának a jogot bármely nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint olyan árváltoztatásra, amelyet jelentős jogszabály módosítás indokol. A Weboldal működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, egyértelműen tévesen megjelent árakért, képekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, minőségi vagy egyéb problémákból adódóan egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.

  3.3. Kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el az Online Megrendelő Rendszer feltételeit, ha azt a korábbiakban már használta.

 

 1. Szállítás és fizetés

  4.1. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos feltételek szerint történik.

  4.2. A megrendelt áru kiszállítását Szolgáltató saját logisztikáján keresztül, illetve a GLS/TNT/MPL/FEDEX – Futárszolgálat rendszerén keresztül végzi.

  4.3. A kiválasztott termékeket a GLS/TNT/MPL/FEDEX a  feladást követő 1-5 munkanapon belül Magyarország teljes területén házhoz szállítja. A megrendelt termékeket a Szolgáltató minden esetben úgy csomagolja, hogy a GLS/TNT/MPL/FEDEX csomagszállítási feltételeinek megfeleljen.

A QX-IMPEX Kft. nem vállal felelősséget a GLS/TNT/MPL/FEDEX által okozott késedelmekből eredő károkért. Az ilyen jellegű késedelem miatt a QX-IMPEX Kft. nem kötbérezhető.

A szállítási költség viselését minden Megrendelő az Online Megrendelő Rendszerben, saját kódjával és jelszavával belépve, a személyes menüpontban találja.

4.4. A csomag átvételét követően Megrendelő köteles a termékeket tételesen átvenni és mennyiségi eltérés vagy minőségi probléma esetén azt 24 órán belül Szolgáltató felé e-mailen jelezni a e-mail címre. Ennek elmulasztása esetén reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

4.5. A megrendelt termékek ellenértékének megfizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján készpénzben, vagy banki átutalás útján előre fizetéssel történik.

4.6. A Megrendelő vételár fizetési kötelezettségének a számlán meghatározott fizetési határidőre köteles eleget tenni.

4.7. Szolgáltató jogosult igénybe venni harmadik személyt is követeléseinek behajtására, aki a számla lejártát követő 15. naptól fogva járhat el a Szolgáltató nevében. Harmadik félnek átadott követelések behajtásával kapcsolatos költségeket Megrendelő viseli.


5. Minőség

5.1. A Szolgáltató által forgalmazott, előírásban erre kötelezett összes termék bevizsgált, és rendelkezik minden forgalomba hozhatósági engedéllyel.


6. Jótállás, szavatosság

6.1. Szolgáltató az általa értékesített árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást, és szavatosságot vállal.

6.2. A Szolgáltató a megrendelt termékre, abban az esetben, ha a termékről felbontás után kiderül, hogy az bizonyítottan gyártási hibás, és a hiba az átvételt megelőzően keletkezett, a készlet erejéig cserét biztosít, vagy a terméket visszavásárolja.

A csere illetve visszavásárlás feltétele, hogy a vevő az átvételt követő 48 órán belül írásban jelezze ezen hibás termékeket a e-mail címen. A csere vagy visszavásárlás további feltétele, hogy a visszavásárolandó termék ép, csomagolása és állaga hibátlan, tiszta, minden szennyeződéstől, árcímkétől mentes és a termék egyértelműen beazonosítható legyen. Több termék cseréje vagy visszavásárlása esetén feltétel, hogy a termékek cikkszámonként össze legyenek komissiózva.

Mivel a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyban a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti elállási jog nem illeti meg.

 

A megrendelt, leszállított és a Megrendelő által átvett, kifogástalan minőségű áru, akár részbeni,  Szolgáltató  általi visszavételére nincs mód, hacsak felek esetenként ettől eltérő, a visszavétel feltételeit meghatározó külön megállapodást nem kötnek.
7. Adatvédelmi nyilatkozat

7.1. Szolgáltató megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megőrizze Megrendelőei személyes adatainak biztonságát. Kellő fizikai és elektronikus eljárásokat léptet érvénybe a begyűjtött információk védelmére. A QX-Impex  Kft.. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje.

A Szolgáltató felhívja Megrendelői figyelmét arra, hogy a QX-Impex Kft.  weboldalairól egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a Megrendelőek adatainak biztonságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén a Szolgáltató javasolja, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. A QX-Impex Kft.. nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen weboldalt saját belátása szerint megváltoztassa, vagy megszüntesse.

A teljes Adatvédelmi Tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://www.qx-impex.hu/adatvedelmi-tajekoztato


8. Egyéb

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen  feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.2. A Szolgáltató jogosult külön feliratkozás útján a Megrendelő által megadott e-mail címre a újdonságokkal akciókkal és egyéb hírekkel kapcsolatban hírlevelet küldeni. Amennyiben Megrendelő hírlevelet nem szeretne fogadni a hírlevélben elérhető módon arról bármikor leiratkozhat.

8.3. A fent leírtak megszegéséből eredő jogvita eldöntésére a felek kikötik a Pécs Városi Bíróság ill. a Pp. Hatásköri szabályainak figyelembevételével Baranya Megyei Bíróság illetékességét.

 1. Titoktartási megállapodás

9.1.

Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, Felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő.

 

A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül.

 

Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen Általános Rendelési Feltételektől eltérő feltételekkel kötnek megállapodást, így ennek keretében különösen az áru árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat.

 

 

 

9.2.

A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei Feleket mindaddig terhelik,míg az üzleti titoknak minősülő információ jogszerűen más úton nyilvánosságra nem kerül, vagy ameddig annak titokként történő megőrzéséhez bármelyik Félnek jogszerű érdeke fűződik.

 

9.3.

Felek kötelesek megtéríteni a másik Félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a jelen szerződésben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoznak.

 

9.4.

Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik Fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.

 

9.5.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatóval kötött szerződésének elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a Szolgáltató a Megrendelő esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki Megrendelő adatait átadja. Szolgáltató kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

 

Nyilatkozat

A Megrendelő kijelenti, hogy a fent leírt általános rendelési feltételeket megismerte, megértette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Dátum: 2020.08.04.

Verziószám: QX-B2B-2.0

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

A QX-Impex Kft. - www.qx-impex.hu természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó 

Adatvédelmi Tájékoztatója

 

Adatkezelő neve: QX-Impex Kft

Verziószám: v2.0

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

 

Érvényes: 2020.08.04.­tól

 

 1. fejezet

Általános ­nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó ­ tájékoztató

 

 

1.1      Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

 

A QX-Impex Kft (székhely: 7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es rakodó HRSZ. 089/6.) /(a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A QX-Impex Kft. / adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők: 7623 Pécs, Megyeri út 59. és 1089 Budapest, Asztalos Sándor u .9. és www.qx-impex.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

A QX-Impex Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti a közönségét, ez előzőekben megadott webcímen.

 

A QX-Impex Kft. elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A QX-Impex Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

 

 

1.3      Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”­ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és jelent be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ­ ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges ­ naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

 

 

1.4      Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az

 

adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

Megjegyzés: amennyiben nem veszel igénybe külsős adatfeldolgozót, töröld ezt a bekezdést.

7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es rakodó HRSZ. 089/6.

 

 

 1. fejezet

Az adatkezelő adatai

 

2.1       Az adatkezelő adatai

 

Név:

QX-Impex Kft.

Székhely:

7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es rakodó HRSZ. 089/6.

Levelezési cím:

7623 Pécs, Megyeri út 59.

Cégjegyzékszám:

02 09 064259

A bejegyző bíróság megnevezése:

 

Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

11368650-2-02

 

 

2.2      DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

Amennyiben kérdése van társaságunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk kapcsolatba lépni. Adatvédelmi tisztviselőnk szívesen áll a rendelkezésére.

 

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

Vujevics Irén

Levelezési cím:

7623 Pécs, Megyeri út 59.

E-mail:

office@qx-impex.hu

Telefonszáma:

+36 30 504-1148

 

3 fejezet

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként,

külön-külön meghatározva

 

 1. számú cél ­ Ügyfélregisztráció – Ügyfélkezelés – Online rendelési felület

 

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Vujevics Irén

Telefonszám: +36-72-522-222

E­mail cím: office@qx-impex.hu

Adatkezelő adószáma: 11368650-2-02

Adatkezelő neve: QX-Impex Kft.

Ország: Magyarország

Irányítószám: 7673 

Település neve: Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám: :Mecsekalja-Cserkút II-es rakodó HRSZ. 089/6.

is, az adatkezelőket sorszámozva, egymástól elkülönítve megjelölni!

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 59. - 1089 Budapest, Asztalos Sándor u. 9. - www.qx-impex.hu

3.) Az adatkezelés célja: Ügyfélnyilvántartás

Adatkezelés céljának leírása: A meglévő ügyfelek folyamatos kiszolgálásához kapcsolódó tevékenységhez szükséges adatkezelés.

4.) Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

5.) Adatfeldolgozás

 

Adatfeldolgozó neve: számlázás

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Ország: Magyarország

Irányítószám:7623

Település neve:Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Megyeri út 59.

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): Megyeri út 59.

Adatfeldolgozási technológia:számlázó program

 

 

Adatfeldolgozó neve: WIX/web site

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Ország: Israel

Irányítószám:

Település neve:Tel-Aviv Yafo

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.wix.com

Adatfeldolgozási technológia:web oldal működés

 

Adatfeldolgozó neve: MiniCRM

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Ország: Magyarország

Irányítószám:1075

Település neve:Budapest

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Madách Imre út 13-14.

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.minicrm.hu

Adatfeldolgozási technológia: CRM

 

Adatfeldolgozó neve: Unas online kft

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Ország: Magyarország

Irányítószám: Sopron

Település neve:9400

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Kőszegi út 14

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): ua

Adatfeldolgozási technológia: web-online

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Név

A Megrendelő azonosításához szükséges adat.

E-mail

A Megrendelővel történő kommunikáció hivatalos csatornája.

Telefonszám

A Megrendelővel történő kommunikáció hivatalos csatornája

Számlázási név

A számla elkészítéséhez szükséges nélkülözhetetlen adat.

Számlázási cím

A számla elkészítéséhez szükséges nélkülözhetetlen adat.

Adószám/adóazonosító

A számla elkészítéséhez szükséges nélkülözhetetlen adat.

Regisztráció dátuma

A vásárlási kedvezmények kalkulációjához szükséges kezdődátum.

Vásárlás dátuma

A vásárlási kedvezmények kalkulációjához szükséges dátum.

ükséges megjelölni, hogy mely személyes adatot és MIÉRT elengedhetetlenül szükséges megadnia az érintettnek, amennyiben az adatokat bekérő ürlapon fel van tüntetve annak ténye,

Az adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül felvéve.

7.) Érintettek köre: Elektronikusan és az áruházban vásárlóként regisztrált természetes és jogi személyek.

8.)           Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

9.) Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló ­ érdekmérlegelési teszt kitöltését követő ­ adatkezelésről szóló tájékoztatás. A teszt eredményéről oly módon kell tájékoztatni az érintetteket, hogy annak alapján egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos

korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot. Megjegyzés: amennyiben nincs ilyen adatkezelésed, a táblázatnak ezt a sorát töröld ki.

10.) Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezete

1.számú adattovábbítás alatt megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

Megjegyzés: amennyiben  nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, a táblázatnak ezt a sorát töröld ki.

 

 

 1. számú CÉL Marketing

 

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Vujevics Irén

Telefonszám: +36 30 504-1148

E­mail cím: office@qx-impex.hu

Adatkezelő adószáma: 11368650-2-02

Adatkezelő neve: QX-Impex Kft.

Ország: Magyarország

Irányítószám: 7623 

Település neve: Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám: Megyeri út 59.

Megjegyzés: amennyiben többes adatkezelésről van szó, itt szükséges felsorolni a további adatkezelők adatait is, az adatkezelőket sorszámozva, egymástól elkülönítve megjelölni!

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 59. - 1089 Budapest, Asztalos Sándor u. 9. - www.qx-impex.hu

3.) Az adatkezelés célja: Ügyfélnyilvántartás

Adatkezelés céljának leírása: A meglévő ügyfelek folyamatos kiszolgálásához kapcsolódó tevékenységéhez szükséges adatkezelés.

4.) Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Név

jogszabály

E-mail

üzleti/marketing

Telefonszám

üzleti/marketing

Számlázási név

jogszabály

Számlázási cím

jogszabály

Adószám/adóazonosító

jogszabály

Regisztráció dátuma

üzleti/marketing

Vásárlás dátuma

jogszabály

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

adatbiztonság

szükséges megjelölni, hogy mely személyes adatot és MIÉRT elengedhetetlenül szükséges megadnia az érintettnek, amennyiben az adatokat bekérő ürlapon fel van tüntetve annak ténye,

Az adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok forrása: Az érintettől közvetlenül felvéve.

7.) Érintettek köre: A weboldalon hírlevélre feliratkozók, weboldalon és az áruházban vásárlóként regisztrált természetes és jogi személyek.

8.)           Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9.)            

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

9.) Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló ­ érdekmérlegelési teszt kitöltését követő ­ adatkezelésről szóló tájékoztatás. A teszt eredményéről oly módon kell tájékoztatni az érintetteket, hogy annak alapján egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos

korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot. Megjegyzés: amennyiben nincs ilyen adatkezelésed, a táblázatnak ezt a sorát töröld ki.

10.) Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezete

1.számú adattovábbítás alatt megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

Megjegyzés: amennyiben  nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, a táblázatnak ezt a sorát töröld ki.

 

 

 

 

 

 1. fejezet

Adattovábbítások

 

Megjegyzés: amennyiben  nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, ezt a III. fejezetet töröld ki.

 1. számú adattovábbítás ­ az 1. számú cél adattovábbítása(i)
  • Szállítás

GLS

GLS General Logistics Systems Hungary-Logisztikai Kft.

H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Customer service: +36 29 88 67 00, mobil: +36 20 890 0660

ÁSZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

 

TNT

TNT Express Hungary Kft.

1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.

E-mail: hu.tntexpress@tnt.com

Customer service: 06 80 313 131

Terms of use: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-use.html

Privacy policy: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html

FEDEX

FedEx Express Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.

E-mail:

Customer service: 06 80 980 980

Terms of use: https://www.fedex.com/hu-hu/terms-of-use.html

Privacy policy: https://www.fedex.com/hu-hu/privacy-policy.html

 1. MAGYAR POSTA

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Customer service:  06-1-767-8282

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

MPL Europe Standard szolgáltatások: 06-1-767-8277

E-mail: europestandard@posta.hu

MPL (Magyar Posta Logisztika) szolgáltatások: 06-1-333-7777

E-mail: customer.service@posta.hu

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Privacy policy: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Megjegyzés: amennyiben azonos célú adatkezelés több adatkezelő részre is továbbításra kerül, itt szükséges felsorolni a további adatkezelők adatait is, az adatkezelőket sorszámozva, egymástól elkülönítve megjelölni!

 • Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Wix.com LTD Székhely: PO box 40190 San Francisco, CA United States. Email: support@wic.com

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

            1.3 Könyvelés

            Tettye Consulting Bt. (7627 Pécs, Wass Albert út 19.)

 

 

 1. fejezet

Cookie-k (Sütik)

 

5.1      A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

 

 

 

 

Süti típusa

Jogalap

Adatkezelés célja

Időtartam

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

SESSIONID

Használatot elősegítő, megkönnyítő süti

User hozzájárulása

kosár visszatöltéshez szükséges azonosító

30 nap

cartuserid

Cookie elfogadást tároló süti

User hozzájárulása

cookie használatra figyelmeztető ablak

365 nap

cb-enabled

Marketing ajánlat megjelenítést szabályzó süti

User hozzájárulása

kupon ajánlat oldal elhagyáskor

10 nap

leavecoupon

Marketing ajánlat megjelenítést szabályzó süti

User hozzájárulása

hírlevél feliratkozás ablak oldal elhagyáskor

10 nap

leavewidnow

Google-Analytics

User hozzájárulása

Információt gyűjt azzal kapcsolatban,

2 év 24 óra

_ga _gid

 

 

 

5.2      Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az QX-Impex Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

 

5.3      Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Qx-Impex Kft.weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Qx-Impex Kft.információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 

 

 1. fejezet

Az érintett jogai

6.1      Tájékoztatáshoz való jog

A Qx-Impex Kft.  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A QX-Impex Kft. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érthető el: www.qx-impex.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Kinyomtatott formában a: 7623 Pécs, Megyeri út 59. - 1089 Budapest, Asztalos Sándor u.9.

 

 

 

6.2      Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá ­ az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ­ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 

6.3      Helyesbítés joga - Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 

 

 

 

6.4      Törléshez való jog - Kérelmezheti személyes adatainak ­ a kötelező adatkezelés kivételével ­ törlését

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha a) annak kezelése jogellenes;

 1. az hiányos vagy téves ­ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ­, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

 1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 2. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Megjegyzés: amennyiben nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, töröld az itt zölddel kiemelt szövegrészt.

 

 

6.5      Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak ­ a kötelező adatkezelés kivételével ­ korlátozását

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Megjegyzés: amennyiben nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, töröld az itt zölddel kiemelt szövegrészt.

 

 

6.6      Adathordozáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 

6.7      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén kérheti az adatkezelő tájékoztatását és kifejtheti álláspontját

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az adatkezelő ­ az ön kérése alapján ­ tájékoztatja önt az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosít az ön számára az álláspontja kifejtésére.

Megjegyzés: amennyiben nem nincs olyan automata adatfeldolgozási folyamatod, amely valamilyen Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására ­ illetve az automata adatfeldolgozással kapcsolatos álláspont kifejtésére ­ az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

 

Postai levelezés során:

Név: "QX-IMPEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es Rakodó hrsz. 089/6.

E-mail: info@qx-impex.hu

Telefon: +36 72 522-222,

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

 

 

6.8      Tiltakozás joga - Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett ­ nyilatkozat formájában ­ az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény­kutatás
 3. vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ­ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ­ megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Megjegyzés: amennyiben nem végzel adattovábbítást harmadik fél részére, töröld a zölddel kiemelt szövegrészeket.

 

 

6.9      Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 

 

 1. fejezet

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

7.1       Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

 

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:

Postai levelezés során:

Név: "QX-IMPEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es Rakodó hrsz. 089/6.

E-mail: info@qx-impex.hu Telefon: +36 72 522-222,

 

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

 

 

7.2       Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá ­ jogszabályilag ­ meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

 

7.3       Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

 • ­ jogainak megsértése esetén, valamint
 • ­ ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ­ ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ­ ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ­ ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per ­ az érintett választása szerint ­ az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

 

 

 1. fejezet

Adatvédelem

 

8.1       Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

 

8.2      Általános adatvédelmi szabályozások

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat­ és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,            törlés    vagy     megsemmisítés,           valamint           a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

                    ■   a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

■ az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

■ annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

■ annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

                    ■   a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

                    ■   azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Megjegyzés: amennyiben nincs olyan adatfeldolgozás, ami automata, a narancssárgával kiemelt részeket töröld.

 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.Megjegyzmennyiben nem alkalmazol külsős adatfeldolgozót, a bíbor színnel kiemelt részt töröld.

 

 

 

 1. fejezet

Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Qx-Impex Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

 1. fejezet

Adatvédelmi kisokos

(meghatározások)

 

 1. a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ­ közvetlenül vagy közvetve ­ azonosítható természetes személy;
 3. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ­ különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret ­, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 4. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ­ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép­, hang­ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj­ vagy tenyérnyomat,

DNS­minta, íriszkép) rögzítése is;

 1. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 2. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 3. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából ­ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is ­ személyes adatok feldolgozását végzi;
 6. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 8. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket ­ és ezáltal a fenyegetettséget ­ a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;

 

 

 

Verziószám:  2.0

Dátum: 2020.08.04